Продавець ООО "СТАЛЬНОЙ ПАРТНЕР" - не ищите приключений, работайте с профессионалами! розвиває свій бізнес на Prom.ua 8 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Кошик
81 відгук
ООО "СТАЛЬНОЙ ПАРТНЕР" - не ищите приключений, работайте с профессионалами!
+380952340405
+380952340405

Україна опустилася у світовому рейтингу виробників сталі

Україна опустилася у світовому рейтингу виробників сталі
З ітз гам січня ря-сент листопада текущ його роки Укр аина сократ мулу вироб дство ст алі за порівняний ію з аналоги чным пері одом 2016 року на 11,6% — до 16,138 млн тонн, опусти вшись при цьому з 12-го на 13-е місце в світ ому рей тинге виро зводителей ста лі. Згідно асно пові щення, в вересня суд виріши бре лід ерство в рейтин ге мі світових виробни ителей стали трад иционно збе ніл Китай з показ ателем 71,8 млн тонн (зростання на 5,3% до сен тябрю 2016 року). Д алеї стор ани пе рвой деся тке рейти нга розташ ожились в слідую щем пір ядке: Япо нія (8,6 млн тонн, +2%), Ін дія (8,2 млн тонн, +1,9%), США (6,7 млн тонн, +8,6%), Рв ссия (6 млн тонн, +5,8%), Півд а Корея (5,9 млн тонн, +2,8%), Герм анія (3,5 млн тонн, +8,1%), Тур ція (3 млн тонн, +13%), Браз ілія (2,96 млн тонн, +7,6%) та Іра н (2,23 млн тонн, +40,4%). У цє лом у вересні 2017 року порів порівняно з ве рем про минулого року 67 країн, які входять в ре йтинг WSA, зр або виробництво одство ста на 5,6% — до 141,4 млн тонн. З гласно звітність в по цю асоціації ації, за січня рь-сент ябрь поз иции лід ера прод олжает утрим івать Китай — 638,7 млн тонн (зростання пор нію з аналогіч ною пері одом 2016 року на 6,3%). Так лее сліду ють: Япо нія (78,3 млн тонн, -0,2%), І ндия (75,3 млн тонн, +5,7%), США (61,5 млн тонн, +3,1%), Зростав ся (54,2 млн тонн, +2,8%), Півд а Корея (52,8 млн тонн, +3,5%), Герм анія (32,9 млн тонн, +2,7%), Турц ія (27,7 млн тонн, +13,5%), Браз ілія (25,5 млн тонн, +9,1%) і Іта лія (17,8 млн тонн, +2,5%). За 9 міс яців 2017 року за порівняння нію з ан алогічним пері одом 2016 року 67 країн, входячи ють рей тинг WSA, уве личили вироб ництво ста чи це брухт на 5,6% — до 1,267 млрд тонн. Як соо бщалось, Укра їна з іт огам 2016 року зберегти аніла 10-е місце в миро вмо рейт інге вироб виробників сталі, уве личив її вироб одство на 5,5% порів порівняно з 2015 рік ом — до 24,2 млн тонн. Укра їна з іт огам 2013 року за змінювала 7-е місце в рейт інге WSA, зв авів 30,4 млн тонн стали. У 2014 році на ша ст рана опуст илась на 10-е міс то результат аналізу крові ьтатом ви плавки 27,2 млн тонн. З 2014 року на діяльність вимогливість вітч державних мета ллургов нега тивно почав і вл иять два факт ора. Пер ший — військов і де впливи на Дон басі, де розп запропоновано бол її підлог іни метал ургических вироб дственных потужно стей. Вто рій фак тор, прояв лення котор ого було наиб олее за метно в 2015 році, — сниж ок в ток світ вельних цін на метал лургическое сировину і го товую продук цію, що сни зило до ходи комп компаній і повів ичило кон куренцию на світ ових ри нках. Тим не ме неї, з ітз гам 2015 року Укра їна збе нілу 10-ю стор очку у галу лівому рей тинге.